Ambejogai

SHIKHAR VEDH ::  Sade Teen Shakti-Peeth :- Saptashringi Vani, Mahurgad, Tuljapur, Mahalaxmi Kolhapur

SHIKHAR VEDH :: Sade Teen Shakti-Peeth :- Saptashringi Vani, Mahurgad, Tuljapur, Mahalaxmi Kolhapur

Dear All, We @ शिखर वेध has planned a weekend tour to  Sade Teen Shakti-peeth tour – Sapatashringi – Vani, Renuka Devi Mandir – Mahurgad, Tuljabhavani Mata Mandir – Tuljapur, Ambabai –...

Kandhar_Fort

SHIKHAR VEDH :: Nanded – Kandhar – Mahurgad – Aundha Nagnath Tour on 9 – 10 January 2021

Dear All We @ Shikhar vedh has arranged a Tour to Nanded – Kandhar – Mahurgad – Aundha Nagnath Tour on 9 – 10 January 2021 . COST of the tour : Rs....