Adventure Activities

Raigad_Fort

SV :: Trek to Shivteertha Raigad fort

प्रौढ़प्रताप, पुरंदर गो ब्राह्मण प्रतिपालक, हिन्दवी स्वराज्य संस्थापक, क्षत्रिय कुलभूषण, सिन्हासनाधिश्वर, राजा धिराज, महाराज, योगिराज, श्रीमंत, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की, जय …….. जय भवानी, जय शिवाजी ……. हर हर...