Ambejogai

SHIKHAR VEDH ::  Sade Teen Shakti-Peeth :- Saptashringi Vani, Mahurgad, Tuljapur, Mahalaxmi Kolhapur

SHIKHAR VEDH :: Sade Teen Shakti-Peeth :- Saptashringi Vani, Mahurgad, Tuljapur, Mahalaxmi Kolhapur

Dear All, We @ शिखर वेध has planned a weekend tour to  Sade Teen Shakti-peeth tour – Sapatashringi – Vani, Renuka Devi Mandir – Mahurgad, Tuljabhavani Mata Mandir – Tuljapur, Ambabai –...

Ausa_Fort

SHIKHAR VEDH :: Ausa – Dharur – Kharoshi – Parli Vaijnath – Dharmapuri Latur Tour

Dear All We @ Shikhar vedh has arranged a Tour to Ausa – Dharur – Kharoshi Caves – Parli Vaijnath – Ambejogai -Dharmapuri Tour . COST of the tour : Rs. 5750/-...