Adventure Activities

Yana Caves_Rocks

SHIKHAR VEDH :: Yana Rocks – Gokarna – Murdeshwar – Sahasralinga – Banavasi – Sirsi

Dear All We @ Shikhar Vedh has planned to experience the   Yana Rocks !!! Gokarna !!! Murdeshwar !!! Banavasi !!! Sahastralinga !!! Sirsi !!   Tour Fees would be  Rs. 13500/- per Head...